Βίντεο καλωσορίσματος
Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για τα παρακάτω πρότυπα:

• ISO 9001


• ISO 14000


• ISO 45000


• ISO 27000


• ISO 22000


• HACCP


• GMP για τον ΕΟΦ


• CODEX


• FSSC


• BRC


• IFS


• AGRO 2-1


• AGRO2-2


• ISO 23662


• VEGAN LABEL


• ISO 27000


• ISO 14064


• CARBON FOOTPRINT


• GDPR


Αν δεν βλέπετε στη λίστα το πρότυπο που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε μαζί μας.
ISO 9001 ISO 14000 ISO 22000 ISO 45000 VEGAN GETERIAN


Carbon footprint αποτύπωμα άνθρακα

Carbon print

Ακραίες καιρικές συνθήκες όπως πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταιγίδες, ξηρασία, καύσωνα και τυφώνες επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι γενικά αναγνωρίζεται ότι συνδέονται στενά με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Με όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για την αλλαγή του κλίματος, οι περισσότεροι οργανισμοί καταλαβαίνουν την ανάγκη εφαρμογής της βέλτιστης πρακτική για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG), τοποθετώντας το ως μέρος των εταιρικών βιώσιμων δεσμεύσεων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ "ΤΟ ΑΝΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ";


Το «αποτύπωμα άνθρακα» αναφέρεται στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε όρους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερόνονται μέσω της παραγωγής. Με τη διεθνή επιτροπή για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κάθε έθνος σε όλο τον κόσμο έχει καθορίσει τον δικό του στόχο μείωσης και την δική του στρατηγική. Για να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς απαιτήσεις και να βοηθήσουν το περιβάλλον, οι κυβερνήσεις και οι βιομηχανικοί τομείς αντιμετωπίζουν ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια.
Προκειμένου να προσδιοριστεί η απογραφή αερίων θερμοκηπίου στο επίπεδο παραγωγής, το ISO 14064-1 καθορίζει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και αρχές σχετικά με το απόθεμα αερίων του θερμοκηπίου που χρησιμοποιείται από οργανισμούς ανά τον κόσμο. Το ISO 14064 είναι προς το παρόν το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνωρισμένο πρότυπο σε αυτήν τη συγκεκριμένη ανάγκη. Επί πλέον, το πρότυπο περιέχει απαιτήσεις και οδηγίες για τη διαχείριση της ποιότητας των αποθεμάτων, αναφορά, εσωτερικό έλεγχο, ευθύνες του οργανισμού στην επαλήθευση κ.λπ.

Η Gaiacert παρέχει ένα σύνολο λύσεων για την επίτευξη της στρατηγικής βιωσιμότητας και των στόχων μείωσής τους. Πάνω από όλους τους στόχους αειφορίας, ο ποσοτικός προσδιορισμός και η επαλήθευση της απογραφής αερίων θερμοκηπίου ενός οργανισμού ή μίας παραγωγής γίνεται μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της αειφόρου επιχείρηματικής ανάπτυξης.

Εκπαιδεύσεις

Η Gaiacert διοργανώνει εκπαιδεύσεις με στόχο την ανάπτυξη της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών των πελατών της. Για το 2024 θα υπάρχει προγραμματισμένη εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς:


Για περισότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, το αναλυτικό πρόγραμμα και αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε κάντε download το αρχείο εδώ: pdf

Ποιότικός έλεγχος ISO εταιρία πιστοποιήσεων

Πολιτική ποιότητας

Στόχος της Εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση όλων των Λειτουργικών Διαδικασιών της, καθώς και η παροχή όλων των υπηρεσιών της σε συμμόρφωση με τις σχετικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας:
• Συμμόρφωση με Πρότυπες προδιαγραφές (Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Διεθνείς).
• Συμμόρφωση με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα (ΦΕΚ – Υπουργικές Αποφάσεις κ.λ.π.), Κανονισμούς ΕΣΥΔ ή άλλων εμπλεκομένων Συμβούλιων Διαπίστευσης ή / και άλλες νομοθετικές απαιτήσεις που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το έργο της.
• Την διασφάλιση της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
• Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρίας.
• Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του..
• Παροχή προστιθέμενης αξίας στις επιθεωρούμενες υπηρεσίες – προϊόντα.
• Στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων της Διοίκησης, για την προοδευτική βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών με την ανασκόπηση - αναθεώρηση των ισχυουσών διαδικασιών, βάσει των αποκτουμένων εμπειριών.
• Στη συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που διαπιστώνονται στις επιθεωρήσεις πιστοποίησης – διαπίστευσης και επιτήρησης του ΣΔΠ.
• Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρίας έχουν κοινή δέσμευση στο Σύστημα Ποιότητας και στοχεύουν με συνέπεια στη προσφορά Υπηρεσιών Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τόσο του Πελάτη όσο και των διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων.

Για την επίτευξη αυτών των πολιτικών, έχει αναπτυχθεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, στο οποίο η Εταιρική Διοίκηση παρέχει την αμέριστη υποστήριξή της.

Επικοινωνία


Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα στέλνετε αυτόματα μήνυμα στην διοίκηση της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο κατευθύνεται η αίτησή σας στον εξειδικευμένο μελετητή ο οποίος θα σας καλέσει και θα ασχοληθεί με την ανάγκη σας άμεσα. Είναι δυνατή και ο συζήτηση είτε στα γραφεία μας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.Εαν πάλι επιθυμείτε έναν πιο παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας τα τηλέφωνά μας είναι στη διάθεσή σας!

τηλ. έδρας   2231309400
τηλ. κέντρο  2118004020
email            info@gaiacert.com
Αυτός ο ιστότοπος ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies!Version 1.2beta Copyright © 2013
Ioannes Kyriakou